OL 2022: La tallene snakke for seg

Med de store tallene som nevnes i tilknytning til OL i Oslo, er det en overhengende fare for å bli tallblind. En løsning på problemet er å se på kostnaden relativt til andre størrelser. Den estimerte offentlige kostnaden ved OL er eksempelvis litt mindre enn summen av en brutto månedslønn for alle arbeidstakere i Oslo, eller litt over tre ganger markedsverdien til Norwegian.

Vi i Optimeering har visualisert kostnaden av et eventuelt OL i Oslo slik at det skal bli lettere å fordøye hva det egentlig vil koste. I grafen under er arealet av rektanglene proporsjonalt med størrelsen på kostnaden.

Graf

One Reply to “OL 2022: La tallene snakke for seg”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *