Optimeering tildelt midler fra Forskningsrådets ENERGIX-program

Optimeering ble i dag tildelt midler til å, blant annet, utvikle en agentbasert modell for elsertifikatmarkedet. Forskningsrådets ENERGIX-program fikk i alt 54 søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet og Optimeering var en av de heldige 21 som fikk tildelt midler.

forskningsradet_logo