Optimeering kommenterer laksemarkedet på Ilaks.no

I forbindelse med det mye omtalte importforbudet for norsk laks til russland har vi benyttet laksemodellen vår til å forutse hvilke endringer dette vil gi for norsk lakseeksport, gitt alt annet likt.  Deler av modellresultatet og saken kan leses i sin helhet på Ilaks.no:

– Importforbud i Russland vil øke prisen for norske eksportører

Matematikerne i konsulentselskapet Optimeering mener konsekvensene ved et eventuelt russisk importforbud mot norsk laks ikke er så negative som mange skal ha det til.

20131217 Laksemodellvisualiseringer

 

 

 

 

 

 

Flere detaljer om modellresultatet og den globale laksemodellen vi har utviklet gis ved forespørsel.