Fremdeles mulig å delta i forskningsprosjektet om elsertifikatmarkedet

Optimeering og Thema Consulting setter snart i gang med forskningsprosjektet hvor det skal bygges en agentbasert markedsmodell for elsertifikater. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet energiforskningsprogram ENERGIX og starter opp i februar 2014.

I motsettning til en likevektsmodell som tar utgangspunkt i hvordan et marked tilpasser seg rammebetingelsene på makronivå, skal den agentbaserte markedsmodellen som utvikles i dette prosjektet ta utgangspunkt i de individuelle markedsaktørenes oppførsel på mikronivå og bruke dette til å forstå hva som skjer i elsertifikatmarkedet på makronivå. I tillegg til å utvikle modellen blir derfor en viktig del av prosjektet å forstå hvordan enkeltaktører i markedet tar investeringsbeslutninger som kvalifiserer til elsertifikater.

Mer informasjon om prosjektet og eventuell deltakelse finner du her, eller ved å kontakte oss.

forskningsradet_logo