Optimeering kommenterer laksemarkedet på Ilaks.no

Hvordan er sammenhengen mellom valutakurser og laksemarkedet? Vi har benyttet laksemarkedsmodellen vår til å se nærmere på dette.
En smakebit på det vi har kommet fram til får du på ilaks:

Er sterk eurokurs og høy laksepris to sider av samme sak?

Kronikk: Matematikerne i Optimeering har sett på hvordan valutaendringer påvirker lakseprisen og kommet fram til at sammenhengen er mindre enn man kanskje først skulle tro
Lakseprisogvaluta

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du skulle være interessert i hele analysen, ta kontakt med erlend.torgnes(a)optimeering.com