Optimeerings laksesatsning får fornyet tillitt

Optimeerings satsning på matematisk modellering og bruk av numerisk optimering  innen laksebransjen har fått fornyet tillitt av Innovasjon Norge

INOptimeering

Innovasjon Norge har tidligere støttet satsningen gjennom sitt bidrag til utviklingen av markedsmodellen The Salmon Forecaster. Det nye bidraget skal i all hovedsak gå til å profilere modellbaserte scenarioanalyser av laksemarkedet og det videre utviklingsarbeidet mot å utvikle en lakseprismodell. I tillegg til å være et viktig økonomisk bidrag, er dette en vel så viktig tillittsærklæring for oss og våre samarbeidspartnere.