Fordypningsoppgave NTNU Industriell Økonomi AØO

Optimeering er samarbeidsbedrift for en av fordypningsoppgavene til høstens masterstudenter ved Industriell Økonomi- og Teknologiledelse ved NTNU. Fordypningstilbudet gjelder for studenter med spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering, og oppgaveteksten er utviklet i samarbeid med professor Asgeir Tomasgard.

Optimeringsbaserte markedsmodell for det globale laksemarkedet

Formålet med denne prosjektoppgaven er å utvikle en optimeringsbasert matematisk representasjon av laksemarkedet. Slike modeller, enten likevektsbaserte eller agentbaserte, blir benyttet i andre råvaremarkeder, men få har benyttet de samme prinsippene til å forutse lakseprisen.

Det er to mulige tilnærmingsmåter til denne oppgaven:

 
1. Likevektsmodell: En mulige tilnærming er å basere seg på at man har et marked
med tilnærmet perfekt konkurranse og dermed at man kan representere det
globale laksemarkedet fundamentalt ved å maksimere den globale samfunnsnytten
(konsument- og produsentoverskuddet). Eventuelt kan man legge til grunn at
markedet oppnår en Cournot-likevekt.

 
2. Agentbasert modell: Ved å modellere oppførselen, og læringskurven til de største
aktørene i markedet kan modellere lakseprisen som summen av et globalt spill
mellom de største produsentene i markedet. Optimeringsmetoder benyttes her til å
modellere oppførselen til hver av agentene som handler optimalt, gitt den
informasjonen og de målsetningen de har.