Ser en fallende trend for eksport av norsk laks til Frankrike

Vi ser en fallende trend i eksportvolumene til Frankrike, men kundeinteressen kan tyde på at denne trenden hovedsakelig skyldes den høye eksportprisen

I en tidsserieanalyse vi har gjort av eksporttallene til det franske markedet ser vi tydelige en nedadgående trend i det franske markedet, på tross av den vanlige oppsvingen før påske. I analysen har vi tatt de ukentlige eksporttallene fra perioden 2008 – 2014 og dekomponert tidsserien i en trendkomponent, sesongkomponent og en støykomponent. Resultatet viser noe som ikke er like lett å se direkte fra eksporttallene alene, nemlig en fallende trend i det franske markedet.

Norwegian export volumes to France

Export_Decomposed

Støykomponent-grafen virker, naturlig nok, å være lite regelmessig, noe som delvis skyldes at høytider som jul og påske treffer/deles på ulike uker hvert år og som derfor gir en bratt nedgang og bratt oppgang i grafen (nederst i figuren over). Det som er interessant er toppene rundt årsskifte i 2012 og 2013 som sier oss at eksporten til Frankrike i julen var høy etter at man har tatt i betraktning sesong- og trendeffekten.

Sesongkomponent-grafen viser et sesongmønster som mange eksportører kjenner til med en oppsving rundt påske, en nedgang på sensommeren og en oppgang på høsten og en eksportstopp nærmere jul.
Trendgrafen er interessant og viser en fallende trenden fra og med midten av siste halvdel i 2012 og fram mot 2014. De som husker de franske eksportprisene fra 2012 ser at dette ser ut til å korrespondere med bunnen i eksportprisene til Frankrike.

Årsaken til den fallene trenden kan være mange, men en av dem kan være prisoppgangen i den franske eksportprisen. Om man gjør tilsvarende tidsserieanalyse på vår kundeinteresseindeks for laks hos franske konsumenter kan resultatet tolkes som bekreftende.

Consumer Interest Index (KII) in France

Popularity_Decomposed

Tallene i kundeinteresseindeksen er basert på hvor hyppig franskmenn søker etter lakserelaterte oppskrifter på internett, noe som igjen gir en indikasjon på hvor interessert franske konsumenter faktisk er i laks. De dekomponerte grafene ligner utvilsomt på eksportgrafene hvilket er naturlig siden interesse og mengde henger sammen, men vi ser to viktige forskjeller. Sesongmønsteret er mer konsentrert rundt jul/nyttår og trenden er ikke like avtagende.

Disse forskjellen kan gi en indikasjon på at kundeinteressen fremdeles ligger hos franske konsumenter, men at høyere priser har medført mindre import og dermed lavere konsum. Kundeinteressen sier noe om hvor interessert kundene er i laks, ikke hvor mye de konsumerer, altså at selv om volumene er avtagende så er interessen vedvarende.

Vi ikke kan sette to streker under svaret er, men kan vi i hvert antydet at pris en viktig driver for det fallende eksportvolumet til Frankrike.

God påske!

/Karan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *