Optimeering lanserer SalmonInsight – ett samlested for alle våre scenario- og etterspørselsanalyser

Optimeering lanserer nå SalmonInsight for dem som er interessert i uavhengige laksemarkedsanalyser.

SalmonInsight finner man hovedsaklig to ting:

1. Våre modellbaserte scenarioanalyser

Alle scenarioanalysene er basert på vår laksemarkedsmodell – The Salmon Forecaster – som benyttes til å kvantifisere effekten av store endringer i det globale laksemarkedet.

2. Etterspørselsanalyser basert på åpne data

Det er vår forståelse at etterspørselssiden av laksemarkedet er underanalysert, men unektelig vel så viktig for langsiktig laksepris. Vi har derfor, basert på åpne data, etablert en kundeinteresseindeks (KII) som sier hvor interessert laksekonsumenter er i å spise laks, uke for uke. Kilden for indeksen er data som forteller hvor ofte konsumenter i de 10 viktigste importlandene for norsk laks ser etter lakseoppskrifter på internett. Disse er igjen volumvektet etter eksportvolum, korrigert for ulik grad av internettbruk og indeksert til gjennomsnittlig interesse i 2012. Basert på disse dataene finner du:

  • Et interaktivt kart som illustrer ukentlig endring i kundeinteressen for laks, land for land.
  • Et kundeinteressebarometer som viser forrige ukes interesse sammenlignet med den gjennomsnittlige kundeinteressen i 2012.
  • Historisk utvikling i våre kundeinteresseindekser KII Europa (De største europeiske importørene av norsk laks) og KII Verden (De største importørene av norsk laks globalt).
  • Historisk kundeinteresse land for land.

De nyeste scenarioanalysene er passordbeskyttet og gis kun på forespørsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *