Aktørenes strategier påvirker elsertifikatmarkedet

pinwheel-123571_640Vi har i et tidligere blogginnlegg beskrevet hvorfor vi, sammen med Thema Consulting Group, utvikler en ny agent-basert modell (New Elcertificate Market Model, NEMM) for å øke forståelsen av dynamikken i markedet. Prosjektets første fase er nå avsluttet og deler av funnene publisert. Resultatene viser klart hvordan strategiene og handlingsrommet til aktørene kan være avgjørende for hvordan investeringer og priser i elsertifikatmarkedet utvikler seg.

Som input til modellen har vi undersøkt aktørenes strategier og handlingsrom i elsertifikatmarkedet gjennom et utvalg pilotintervjuer. Dette kommer selvsagt i tillegg til kvantitative data om markedet, som for eksempel prosjektkostnader og kraftpriser. Første fase av prosjektet ble avsluttet i mars og vi er nå i gang med andre fase av prosjektet som innebærer en omfattende spørreundersøkelse som vil gi et bredere informasjonsgrunnlag for videreutvikling av modellen og analyser av markedet. Fase 2 finansieres av Innovasjon Norge, Energimyndigheten, NVE og en gruppe markedsaktører i elsertifikatmarkedet og er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2016.

[coll_button url=”http://optimeering.com/wp-content/uploads/2015/06/Final-NEMM-phase-1-report-public.pdf”]Phase 1 Report[/coll_button]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *