Flere bomringer og flere elbiler

Denne uken har sakene om rushtidsavgiften i Bergen og dieselforbudet i Oslo hyppig gjestet mediebildet. Som en illustrasjon på effekten av pisk og gulrot har jeg laget en figur som viser hvor tett bomstasjoner og elbilandel er relatert i Norge.

20160119

Vi lærte tidlig på skolen at selv om man ser flere drukningsulykker når salget av is er på topp, så betyr ikke det at is reduserer svømmeteften. Samme resonnement kan vel også benyttes i dette tilfelle, men jeg velger å lese ut i fra dette at økonomiske insentiver virker. Spør du meg så tror jeg elbilforhandlerne i Bergen går en lys tid i møte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *