Frokostmøte om elsertifikatmarkedet — fredag 29.april

I forbindelse med lanseringen av vår agentbaserte markedsmodell av elsertifikatmarkedet inviterer vi alle interessenter til en felles presentasjon av modellresultatene, modellen, og tjenestene vil tilbyr, fredag 29.april kl 08:00-09:00, i Tollbugata 35 i Oslo. Her blir det anledning til å stille spørsmål samt å møte andre interessenter over en kopp kaffe.

For dem som er interessert vil vi da, blant annet, kunne forklare hvordan investeringsbeslutningen på Fosen kan øke risikoen for svært høye sertifikatpriser i 2020.

Bakgrunnsinformasjon

Modellen som ligger til grunn for markedsanalysene (MARC) er utviklet av Optimeering og Thema, og finansiert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, samt en rekke private og offentlige aktører, deriblant NVE, Energimyndigheten, ENOVA, BKK og Statkraft.  Overordnet informasjon om modellen og våre modellbaserte analysetjenester finnes i denne brosjyren, mens en detaljert beskrivelse av MARC-modellen finner du her.