Optimeering’s Erlend Torgnes as “page 13” boy in Bergens Tidende

An interview of Optimeering’s Erlend Torgnes can be found in today’s version of Bergens Tidende. Luckily, he is more dressed than the traditional “page 3” girls and has something meaningful to say.

In short, SkatteFUNN is important to us and Optimeering Aqua is not fare from having a market-ready product.

FullSizeRender

 

Ser en fallende trend for eksport av norsk laks til Frankrike

Vi ser en fallende trend i eksportvolumene til Frankrike, men kundeinteressen kan tyde på at denne trenden hovedsakelig skyldes den høye eksportprisen

I en tidsserieanalyse vi har gjort av eksporttallene til det franske markedet ser vi tydelige en nedadgående trend i det franske markedet, på tross av den vanlige oppsvingen før påske. I analysen har vi tatt de ukentlige eksporttallene fra perioden 2008 – 2014 og dekomponert tidsserien i en trendkomponent, sesongkomponent og en støykomponent. Resultatet viser noe som ikke er like lett å se direkte fra eksporttallene alene, nemlig en fallende trend i det franske markedet. Continue reading “Ser en fallende trend for eksport av norsk laks til Frankrike”

Hva skjer med laksemarkedet dersom det innføres handelssanksjoner mot Russland?

Når Russland igjen rasler med sablene kan norske lakseeksportører få seg et sjokk. Vi har benyttet laksemarkedsmodellen vår til å se nærmere på konsekvensene av eventuelle handelssanksjoner mot Russland og kommentert dette på ilaks.

Ser vide ringvirkninger

Konsulentselskapet Optimeering spår store skadevirkninger fra et scenario hvor alle lakseeksporterende land kollektivt innfører sanksjoner mot Russland.

Optimeering

 

 

For en fullversjonen av scenarioanalysen og modellkjøringen, ta kontakt med erlend.torgnes(at)optimeering.com